Meer landschap. Meer stad.

In de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Regio Foodvalley wonen één miljoen mensen en dat aantal neemt de komende jaren fors toe. Dat is begrijpelijk, want we hebben veel te bieden: we liggen centraal in Nederland en zijn (nog) goed bereikbaar; we hebben prachtige landschappen en dynamische steden, kwalitatieve kennis- en onderwijsvoorzieningen en cultuur. Hier wíl je toch wonen, werken of studeren?

Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley

Verstedelijkings-strategie Arnhem Nijmegen Foodvalley

Meer landschap. Meer stad.

Wij hebben tot 2040 zo’n 100.000 nieuwe woningen nodig: 60.000 nieuwe woningen in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en 40.000 nieuwe woningen in Regio Foodvalley. Een belangrijke vraag is wáár die nieuwe woningen moeten worden gebouwd. En ook: wat is nodig om die woningen te kúnnen bouwen?

Wij doen dat in ieder geval op een unieke manier: we versterken ons landschap, we verbeteren onze bereikbaarheid en we investeren in onze economie. En we bouwen 100.000 nieuwe woningen.

Dat vraagt om keuzes. Deze keuzes maken we in de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley. 

Het plan

De Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley bestaat uit twee delen:

Deel I beschrijft waarom wij een verstedelijkingsstrategie opstellen, de kenmerken van de beide regio’s en welke vier bouwstenen belangrijk zijn: landschap (de leefomgeving), bereikbaarheid (de mobiliteit), werkgelegenheid (de economie) en wonen.

In deel I staan ook de ontwerpprincipes, zeg maar: de uitgangspunten die wij belangrijk vinden als wij nieuwe woningen willen bouwen. Een belangrijk ontwerpprincipe is bijvoorbeeld dat wij niet in weilanden en landschappelijk groen bouwen, maar dit juist willen versterken. Nieuwe woningen worden daarom vooral ín of bij dorpen en steden of bij OV-knooppunten gebouwd.

Deel I van de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley werd eind 2021 door alle gemeenteraden van beide regio’s en Provinciale Staten van Gelderland en Utrecht vastgesteld.

Deel II is de onderzoeksagenda voor de zeven deelgebieden van de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley. Wat zijn de opgaven in deze deelgebieden op het gebied van leefomgeving, mobiliteit, economie en woningbouw? Wat moet er gebeuren om in een gebied meer woningen te kunnen bouwen?

Deel II werd eind 2022 door alle raden en staten vastgesteld.

De deelgebieden

De Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley kent zeven deelgebieden:

Klik op de afbeelding om deze te vergoten

1. Regio Foodvalley
2. Liemers

3. Middengebied
4. Nijmegen-West

5. Rijk van Nijmegen
6. Spoorzone Arnhem-Oost

7. Veluwe

Alle gemeenten in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Regio Foodvalley zijn altijd bij één of meer gebiedsuitwerkingen betrokken.

Samenwerking en afspraken

Rijk, provincies, waterschappen, regio’s en gemeenten komen samen.

Voor de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley werken het Rijk, de provincies Gelderland en Utrecht, drie waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Regio Foodvalley – en daarmee dus 26 gemeenten – samen.

Eind 2022 maakten we als samenwerkende partijen eerste afspraken om de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley uit te gaan voeren. De afspraken staan in de Verstedelijkingsafspraken die op 10 november 2022 met de ministers Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en De Jonge (Ruimtelijke Ordening) zijn gemaakt. Een belangrijk onderdeel van de afspraken gaat over het verbeteren van de bereikbaarheid van Regio Foodvalley en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

De komende jaren worden nieuwe afspraken gemaakt om de verstedelijkingsstrategie uit te voeren.

Partners

Voor de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley werken de volgende partijen samen:

Contact

Vragen en antwoorden

Heeft u vragen over de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.

Secured By miniOrange